Videregående opplæring

I videregående opplæring skal det legges til rette for at ungdom og voksne får utnyttet sitt potensiale på best mulig måte. Dette er viktig for den enkelte og også for samfunnet.

Opplæring omfatter videregående opplæring i skole og arbeidsliv, oppfølgingstjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, samt utdanningstilbud til barn og unge som er i institusjoner. I Vestfold har vi ti videregående skoler, to virksomheter og en folkehøyskole.

Vi i fylkeskommunen jobber også med integrering og utenforskap, karriereveiledning, sosialt entreprenørskap og opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Kontakt opplæring

Inntak 
inntak@vestfoldfylke.no
Tlf: 33 34 41 72 (mandag-fredag kl. 11.30-14.00)

Eksamen
eksamen@vestfoldfylke.no  
Tlf: 33 34 42 05 (tirsdager kl. 09.00-11.00 og torsdager kl. 12.00-14.00)

Voksenopplæring og karriereutvikling
voksenopplaring@vestfoldfylke.no
Kontakt Kompetansebyggeren på tlf: 33 30 93 00

Fag- og yrkesopplæring
fagopplaring@vestfoldfylke.no 
Kontakt sentralbordet på tlf: 33 34 40 00 eller kontakt en rådgiver direkte. Du finner ansatte under Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Liv Marit Hansen
Direktør for opplæring og tannhelse