Digitale læringsressurser til opplæring og utdanning

Kopiering av data i digitale læringsressurser ifb. ny feidekatalog for Vestfoldskolen sommeren 2024

I august 2024 skal Vestfoldskolens digitale læringsressurser flyttes til ny organisasjon. Denne flyttingen medfører blant annet oppretting av ny feidekatalog for Vestfold fylkeskommune og at leverandørene må tilknyttes denne.

Informasjon til ansatte om kopiering av data i digitale læringsressurser

Informasjon til leverandører av digitale tjenester til bruk i opplæring

 

Informasjon om formål for behandling av personopplysninger i digitale læringsressurser og fagsystem

 

 

Formål om tilgjengeliggjøring av nødvendige digitale læringsressurser for elevens læring, tilpasset opplæring og underveisvurdering.

Behandling av personopplysninger for dette formålet utføres i:

Bruk

Feide

Microsoft 365 for utdanning og Teams læringsplattform

MinNDLA og ndla.no

Munin

Filtrering av nettrafikk og nettinnhold

 

Leverandør av digitale tjenester til bruk i opplæring

Dersom du skal levere digitale læremidler eller andre digitale tjenester til bruk i opplæring finner du informasjon om slike tjenesteleveranser her:

Tjenesteleverandør til Vestfoldskolen

 

Publisert: 04.06.2024 Oppdatert: 19.06.2024 kl.13:04