Tannhelse

Info om nye rettigheter 25- og 26 åringer

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett for 2024 bestemt at fom 1. juli 2024 skal 25- og 26-åringer få 75% rabatt på tannbehandling på lik linje som 19-24 åringer har. Rettigheten gjelder kun på en av våre offentlige tannklinikker. Tannhelsetjenesten i Vestfold har ikke mottatt nærmere føringer fra helsemyndighetene vi vil derfor oppforde personer i aldersgruppen om å avvente behandling som det er forsvarlig å vente med.

Våre oppgaver

  • Vi skal gi et godt tannhelsetjenestetilbud til alle innbyggerne i Vestfold, også de som midlertidig oppholder seg i fylket, og spesielt til de som trenger det mest
  • Vi skal jobbe med helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Vi skal tilby flere spesialtjenester som tannbehandling i lystgass og narkose
  • Vi skal gi tannbehandling til grupper som har rett til gratis tannbehandling og til voksne pasienter som betaler selv
  • Vi skal undersøke og gi tannbehandling til fengselinnsatte og personer i kommunal og statlig rusomsorg

Har du rett på gratis behandling?

Du har rett på gratis tannbehandling hvis du er i en av disse kategoriene: 

  • Barn og ungdom 0 til 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede eldre enn 18 år
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke som er innlagt i institusjon
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie med et kommunalt vedtak for sykefaglig hjelp i hjemmet minimum én gang pr. uke i tre måneder eller mer 
  • I tillegg har 19-26-åringer rett til tannbehandling mot 25 prosent egenandel

 

Arbeidet vårt er regulert gjennom tannhelsetjenesteloven.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Finn din tannklinikk

Skal du bestille time hos tannlegen? Du finner en oversikt over alle våre 14 tannklinikker her

Turid Kristoffersen
Seksjonsleder tannhelse