Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vestfold har omtrent 256 000 innbyggere fordelt på seks kommuner. 86 % av befolkningen er bosatt i tettbygde strøk.

Kart kommuner

På jakt etter et kart?

Vi har interaktive kart som viser:

  • Kommunegrenser
  • Videregående skoler
  • Vernet natur
  • Offentlig vei
  • ..og mye mer

 

Kunnskap om Vestfold

Et overordnet og sammenfattende kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi 2024 - 2028 for Vestfold.