Idrett, friluftsliv og frivillighet

Bilde av mann som padler kajakk i Vestfold-skjærgården.
Vestfold har et geografisk mangfold som gir gode muligheter til å drive og tilrettelegge for mange ulike aktiviteter langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. Tilgangen til friluftsområder er gjennomgående god, og fylket inneholder over 140 statlig sikrede friluftsområder. Fylket har stolte idrettstradisjoner, men aktivitetsandelen er noe lavere enn i landet for øvrig. Frivillighet er en viktig drivkraft for å løse utfordringer knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring i regionen.

Foto ingressbilde: Frank Tindvik