Om oss

I Vestfold bor det nærmere 254 000 innbyggere i seks kommuner.

På et fundament av samarbeid, innovasjon og effektiv forvaltning, fungerer Vestfold fylkeskommune som en samlende regional aktør på en rekke områder. Dette påvirker dagens befolkning, og legger også grunnlaget for fremtidige generasjoner på lokalt nivå. 

Sammen jobber vi mot å realisere et bærekraftig Vestfold, med et våre tre prioriterte satsingsområder i sentrum: 

  • Utenforskap
  • Verdiskaping
  • Klima

Hva gjør fylkeskommunen?

I Vestfold fylkeskommune har vi ansvar for en rekke områder som berører mennesker i alle aldre i deres daglige liv. Vår organisasjon består av rundt 2400 ansatte med oppgaver på tvers av ulike områder.  

Blant annet har vi ansvar for de 10 videregående skolene i fylket med over 8000 elever og 1450 ansatte. Vi har ansvar for kollektivtrafikk og fylkesveiene, og skal du til tannlegen er det sannsynlig at det er en av våre 14 tannklinikker du besøker. 

Vår rolle strekker seg også langt inn i samfunnsutvikling, hvor vi engasjerer oss i satsing inn mot klima, næring, samfunn og plan, kultur og kulturarv. Dette er noe av det som illustrerer bredden av vår tverrfaglige utviklingsorganisasjon.

Utforsk gjerne mer her:

Opplæring | Tannhelse | SamferdselSamfunnsutvikling og tjenester

Politisk styrt

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon og hvert fjerde år er det fylkestingsvalg. Det er tilsammen 41 medlemmer i fylkestinget i Vestfold fylkeskommune. Fylkestinget treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker.

Les mer om politikk

Visjon og verdier

I Vestfold fylkeskommune jobber dyktige medarbeidere sammen for utvikle og levere verdifulle tjenester til alle innbyggerne. 

Vår visjon er «Verdi for framtida». Verdi for framtida skapes gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Det er vår visjon og våre verdier. 

Les mer om visjon og verdier

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Samfunnsoppdraget

Vi skaper verdi for framtida ved å levere gode tjenester til innbyggerne i Vestfold. Vi samarbeider om felles retning og om å løse fylkets utfordringer.

Fylkeskommunens fire hovedroller:

  • Demokratisk arena
  • Tjenesteyter
  • Myndighetsutøver
  • Samfunnsutvikler

I tillegg er fylkeskommunen en stor arbeidsgiver.