Postliste og innsyn

Offentlig journal

  • er et verktøy for medvirkning, åpenhet og innsyn og skal understøtte demokrati, kontroll og rettssikkerhet
  • gir opplysninger om dokumenter sendt til og fra Vestfold fylkeskommune
  • oppdateres daglig med dokumenter journalført to dager tidligere

Offentlig journal

Kontakt oss for å be om innsyn

Du kan be om innsyn i disse dokumentene og saksbehandleren vil vurdere om innsyn kan gis. Du bestiller innsyn ved å klikke på den sorte knappen til høyre for dokumentopplysningene.

Offentlig journal fra tidligere Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlig journal Ønsker du innsyn her må du sende henvendelsen på epost da bestilling ikke fungerer på denne siden.

Dette publiserer vi ikke

Konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn. For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke dokumenter knyttet til enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger publisert i offentlig journal på internett.

For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene, ta kontakt på innsyn@vestfoldfylke.no

Politiske saker

Gå til vår felles nettside for politiske saker for innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller.

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 10.01.2024 kl.07:33