Personvern

Her finner du informasjon om hvordan Vestfold fylkeskommune behandler dine personopplysninger i ulike deler av organisasjonen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Vestfold fylkeskommune er behandlingsansvarlig.

Fylkesdirektøren i fylkeskommunen er øverste ansvarlig for hvordan personopplysninger blir behandlet, og at behandlingen er i samsvar med gjeldende regelverk.

Slik kontakter du oss

E-postadresse (firmapost)

post@vestfoldfylke.no merk henvendelsen "Personvern".

Sentralbordnummer

33 34 40 00

Postadresse

Vestfold fylkeskommune
Postboks 1213 Trudvang
3105 Tønsberg

Hvem er personvernombud?

Vestfold fylkeskommune jobber for at personvernet ivaretas på en god måte for innbyggere og ansatte.

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller om dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du ta kontakt på e-post:

E-post: personvernombud v/Hallgeir H. Henriksen