Budsjett og økonomi

Årsmeldinger / årsrapporter

Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022

Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021

Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

Vestfold fylkeskommune 2019

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2019

Vestfold fylkeskommune 2018

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2018

Vestfold fylkeskommune 2017

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2017

Vestfold fylkeskommune 2016

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2016

Vestfold fylkeskommune 2015

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2015

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Vedtatt årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for Vestfold fylkeskommune

Fylkesdirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 

Les budsjettforslaget i PDF

Budsjettforslag behandles i fylkesutvalget 28. november, som innstiller til fylkestinget. Fylkestinget behandler og vedtar budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 12. desember. 

Spørsmål og svar fra folkevalgte

Fylkesdirektøren har invitert de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2024.

Se spørsmålene og svarene her

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Vedtatt årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Budsjett 2023: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren har invitert de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2023.

Se spørsmålene og svarene her

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Vedtatt budsjett og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022-2025

Budsjett 2022: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren inviterte de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Se spørsmålene og svarene her

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024

Vedlegg 1 - Økonomisk kunnskapsgrunnlag

Vedlegg 2 - Budsjett og økonomiplan for 2021 2024

Vedlegg 3 - Klimabudsjett

Vedlegg 4 - Beskrivelse av sektorer og utviklingsenheter

Fylkesrådmannens budsjettpresentasjon 3. november

Budsjett og økonomiplan 2020–2023

Vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020-2023 

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2019-2022

Budsjett og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Budsjett og økonomiplan 2017–2020

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Budsjett og økonomiplan 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2016–2019

Budsjett og økonomiplan 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2015–2018

Budsjett 2024: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren har invitert de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2024.

Se spørsmålene og svarene her

Fylkesdirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 02.02.2024 kl.14:36