12 prosent flere reiser i Vestfold

To personer stiger på en buss
Foto: Per Stian Johansen

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

22.03.2024

Oppdatert:

02.04.2024 kl.09:10

Passasjerveksten i 2023 viser en betydelig økning sammenlignet med året før, med en økning på 12,2 prosent i antall reisende på lokalbussene i Vestfold.

Totalt ble det registrert over 9,5 millioner reiser i Vestfold i løpet av 2023, som tilsvarer en økning på over 1 million flere reiser enn i 2022. Sammenlignet med 2019, det siste året før pandemien, viser tallene imidlertid en nedgang med 1 prosent færre reiser.

«Vi er svært fornøyde med passasjerveksten i 2023 og jobber for at enda flere skal reise med lokalbussene i 2024» sier Trond Myhre, seksjonsleder Mobilitet i Vestfold fylkeskommune/Vestfold kollektivtrafikk.

Tønsberg topper listen

I Holmestrand kommune ble det registrert en vekst på 9,7 prosent i 2023, mens vi i Færder så en økning på 10,5 prosent. I Sandefjord og Horten opplevde vi en vekst på henholdsvis 10,7 prosent og 12,1 prosent. Tønsberg topper listen med en økning på 13,9 prosent, tett etterfulgt av Larvik med en økning på 13,6 prosent.

Disse tallene indikerer en tydelig og positiv trend, samtidig som de understreker behovet for fortsatt investering og utvikling av kollektivtilbudet for å sikre fortsatt vekst.

Mobilitetsdashboard

Den 9. april lanserer fylkeskommunen et nytt dashboard som gir deg innblik i antallet passasjere på de ulike bussruter, trafikkutvikling i de større byene, antallet syklister og og mye, mye mer. Dashboardet vil bli tilgjengelig på fylkeskommunens nettside.

Kunnskap om Vestfold

På nettsiden Kunnskap om Vestfold kan du lese mer om kollektivtrafikk under fanen Mobilitet og infrastruktur.

Bilde av nettsiden Kunnskap om Vestfold


Emneord: