Innvandrere og integrering

Bilde av kvinne med hijab som prater med "etnisk norsk", middelaldrende kvinne.
Innvandrerbefolkningen øker med omtrent 1000 personer hvert år, og innvandrernes andel av befolkningen er økende. I 2023 utgjorde innvandrerne 14 % av befolkningen i fylket. Det er flere tegn til at integreringen i Vestfold går i riktig retning, blant annet knyttet til bruken av barnehage og gjennomføring i videregående opplæring. Likevel står en stor andel av innvandrere utenfor utdanning og arbeidsliv.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården