Eksamen for elever

Når du er elev vil du få informasjon om eksamen fra den skolen du går på.
De videregående skolene har ansvar for eksamen for elever. I god tid før eksamen vil skolen din informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Spørsmål?

Kontaktinfo eksamensadministrasjonen

For privatister: 
privatist@vestfoldfylke.no

Andre henvendelser: 
eksamen@vestfoldfylke.no 

Telefon:
33 34 42 05

Åpningstider telefon

Stengt uke 28-32 (9.7. - 8.8.)

Tirsdag kl. 09.00-11.00

Torsdag kl. 12.00-14.00