Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever og privatister på videregående nivå, i tillegg til fag- og svenneprøver for lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater
  • De videregående skolene sørger for gjennomføringen av eksamen for elever
  • Eksamensadministrasjonen i fylkeskommunen sørger for gjennomføring av eksamen for privatister og teoretisk prøve for praksiskandidater
  • Fag- og yrkesopplæring har ansvar for gjennomføring av fag- og svenneprøver

 

Spørsmål?

Kontaktinfo eksamensadministrasjonen

For privatister: 
privatist@vestfoldfylke.no

Andre henvendelser: 
eksamen@vestfoldfylke.no 

Telefon:
33 34 42 05

Åpningstider telefon

Stengt uke 28-32 (9.7. - 8.8.)

Tirsdag kl. 09.00-11.00

Torsdag kl. 12.00-14.00