Skoler i Vestfold

Ny videregående skole i Holmestrand kommune

Det er igangsatt et prosjekt for bygging av ny videregående skole i Holmestrand kommune. Prosjektet er nå i forstudiefasen, som innebærer mye utredningsarbeid knyttet til de ulike lokasjonsalternativene, men også utarbeiding av visjonsbok og en tilbudsstruktur for den nye skolen.

Les mer