Kulturarv

Kulturminnene er kikkhull til fortiden og inspirasjon for fremtiden. Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, gamle hus, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Vi må ta vare på kulturminnene slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem.

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune er øverste myndighet i kulturminnevern i fylket. Kulturminneloven, stortingsmeldinger og andre statlige føringer er grunnlag for arbeidet vårt. Vi er en politisk styrt organisasjon og strategisk kultur- og idrettsplan er fylkespolitikernes ønsker og mål for arbeidet her i fylket. 

Kulturarv i flere kanaler

Følg vår Facebook-side for oppdateringer om kulturminnevern i Vestfold.

På Youtube finner du mange filmer på vår kanal: Kulturarv Vestfold fylkeskommune

Pilegrimsleden

 

I 2019 åpnet Tunsbergleden som er en del av den nasjonale Pilegrimsleden

Tunsbergleden