Tunsbergleden

I 2019 var 110 kilometer pilegrimsled gjennom Vestfold klar for vandring.

Pilegrimsledene er merkede turstier basert på norsk og europeisk kulturhistorie fra middelalderen. De kan brukes av alle som ønsker å gå tur, men er spesielt tilrettelagt for lange vandringer.

Pilegrimsleden skal være en arena der Vestfolds kulturhistorie fra middelalderen deles med innbyggere og tilreisende. Med pilegrimsleden får mange tilgang på bynært friluftsliv og langvandring gjennom fylket. I tillegg til muligheten for lange fotturer, åpner leden for verdiskaping for næringsdrivende langs traseen.

landskap med en merkepinne med pilegrimsledens logo

Hva er en pilegrimsled?

Pilegrimsfenomenet har eksistert gjennom flere tusen år og i ulike religiøse tradisjoner over hele verden. Folk vandrer i dag langs pilegrimsruter av mange ulike grunner, åndelige, personlige eller for rene kultur- og naturopplevelser.

De historiske vandringsveiene er i dag tilrettelagt med turskiltmerking og veiledning for vandringen på nettsider, i brosjyrer og guidebøker. Underveis finnes det overnattingstilbud langs gjennomsnittlige dagsetapper.

Tunsbergleden

Vestfolds pilegrimsled var klar for vandring fra høsten 2019. Pilegrimsleden starter i Larvik og går innom alle kommuner før den passerer fylkesgrensen mot Buskerud. Den heter Tunsbergleden og ender etter 190 kilometer ved Haslum kirke i Bærum i nord. Strekningen fra fylkesgrensen ved Skoger frem til Haslum i Bærum er litt forsinket i merkingen men skal være klar for vandrere en gang i 2021. Ved Haslum kirke møter Tunsbergleden på Gudbrandsleden, som igjen tar vandrere videre til Trondheim. Fra Larvik er det 810 kilometer til Trondheim og 210 kilometer til Oslo.

Tunsbergleden blir en del av de nasjonale pilegrimsledene, St. Olavsvegene, som går til Trondheim.

Zoom deg inn i kartet for å studere Tunsbergleden:

Se kartet i fullskjerm

Det er fergeforbindelde mellom Engø i Sandefjord kommune og Tenvik i Færder kommune . https://www.veierland.org/ferga/rutetider

 

Avstander i Tunsbergleden

Alle avstander er oppgitt i kilometer.

 

Se stor versjon av tabellen

St. Olavsveiene

Den statlige satsingen på pilegrimsleder i Norge og Norden kalles St. Olavsvegene. St. Olavsvegene er basert på historiske kilder og fører fra Danmark, Sverige og Finland gjennom ulike deler av Norge til Trondheim. Nidaros domkirke var det mest kjente og besøkte målet for pilegrimer i middelalderens Norden og er i dag endemålet for alle St. Olavsvegene.

De norske og danske pilegrimsledene kobles med Tunsbergleden sammen over landegrensen i fergeforbindelsen mellom Hirtshals og Larvik. Nasjonalt pilegrimssenter, underlagt Kulturdepartementet, innlemmer i løpet av 2019 og 2020 Tunsbergleden som en del av den nasjonale satsingen på St. Olavsveiene.

Olavsveiene er «Europeisk kulturvei». Det europeiske kulturveiprogrammet ble lansert av Europarådet i 1987. Hensikten er å vise gjennom reise i rom og tid, at man har en felles kulturarv på tvers av ulike land og kulturer i Europa. Programmet demonstrerer Europarådets prinsipper om menneskerettigheter, demokrati, kulturelt mangfold og identitet, dialog og gjensidig utveksling på tvers av grenser og århundrer. Vestfold fylkeskommune er medlem i organisasjonen for Olavsveiene, ACSOW, fra oktober 2018. Her kan du se en film om Europeisk kulturvei på engelsk:

Pilegrimsvandring

Ønsker du å legge ut på en lengre pilegrimsvandring med flere dagsetapper og overnatting kan du finne veiledning på følgende nettsider:

pilegrimsleden.no

Regionalt pilegrimssenter Oslo

Her finner du informasjon for vandrere i Vestfold:

Visit Vestfold

Hos pilegrimsforeninger kan du også få veiledning om vandring i Norge og i Europa:

gate i Åsgårdstrand med trehus på rekke
Åsgårdstrand. Foto: Rune Nordseter

Overnatting langs Tunsbergleden

Fra høsten 2019 har det vært overnattingstilbud langs Tunsbergledens vestfoldstrekning. Over tid er det ett mål å etablere flere overnattingstilbud og servicetilbud som lokalmatopplevelser og kulturhistorisk formidling. Langs og inntil 2 km fra traseen er det ønskelig med flere tilbud om gårdsovernatting, rasteplasser, gårdsmat/produkter og opplevelser.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker derfor å høre fra gårder som ønsker å tilby overnatting, rasteplasser eller kaffe/matservering o.l. Det er også muligheter for å utvikle gårdsprodukter knyttet til pilegrimsleden. Ta kontakt med rådgiver i Kulturarv, Cathrine Stangebye Engebretsen

Cathrine Stangebye Engebretsen

Prosjektleder og rådgiver. Arbeider som rådgiver for skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner, historiske grøntanlegg og turveier. Kontaktperson for ruinkonservering, post 73 konservering av ruiner fra middelalderen, Regionalt miljøtilskudd, Utvalgte kulturlandskap, marine nasjonalparker, pilegrimsled og kulturminner fra andre verdenskrig.

cathrine.engebretsen@vestfoldfylke.no

98883046

Veiledning kart og informasjon

På pilegrimsleden.no finner du digitalt kart, diverse turforslag og veiledning om langvandring. Velg «utforsk pilegrimsleden» og «Tunsbergleden» for å åpne detaljert kart over strekningen fra Larvik til Oslo. Fra pilegrimsleden.no kan du både laste ned GPX og skrive ut papirkart. Du finner også turforslag og kart med GPX på UT.no.

Covid 19

Kulturarv oppfordrer brukere av Tunsbergleden til å lese om forholdsregler mot Covid 19 på pilegrimsleden.no