Høring om felles skoleregler for elever i Vestfold fylkeskommune

To elever sitter rundt et bord
Foto: Max Emanuelson

Av:

Karen Anne Kjendlie

Publisert:

05.04.2024

Oppdatert:

06.04.2024 kl.11:32

Skoleregler blir byttet ut med ordensregler i den nye opplæringsloven som trer i kraft fra 1. august 2024. Hvordan regulere bruk av mobiltelefoner og kunstig intelligens i undervisningen? Skal det være lov med russeklær på skolen? Du kan gi ditt innspill, og være med å forme skolereglene for elevene i videregående skole.

Hva er nytt?

Organisering av skoledemokratiet er kommet inn i skolereglene. Skolereglene skal beskrive hvilke utvalg skolen skal ha, og at elevene skal være i flertall i utvalget/utvalgene. Forskriften skal også inneholde regler for plikter og rettigheter for elevene. 

Ny opplæringslov krever at fylkeskommunen vedtar en forskrift om skoleregler innen sommeren. 

«Dette må vi forholde oss til, og det legges derfor frem et forslag til politisk behandling i fylkestinget. Forslaget er i stor grad en justering av dagens ordensreglement, men tilpasset den nye opplæringsloven»

- Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune

Videre behandling 

Forskriften skal vedtas av fylkestinget 18. juni. og trer i kraft fra 1.august 2024. Skolereglene er tilpasset ny opplæringslov og at Vestfold igjen er et eget fylke, men det kan likevel bli behov å gjøre en ny og bredere gjennomgang av forskriften. 

- Det er flere problemstillinger som gjør at vi må vurdere en revisjon av forskriften allerede kommende skoleår, sier Liv Marit Hansen. Forskriftsendringer om fravær i forskrift til opplæringsloven er ikke bestemt. Dette kan få betydning for skolereglene. I tillegg er det kommet nasjonale anbefalinger som kan kreve en bredere gjennomgang før det vedtas.

De nasjonale anbefalingene er at fylkene strengt regulerer bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående opplæring. Regjeringen vil også at fylkeskommunen innfører skoleregler som begrenser bruken av ekskluderende gruppeklær dersom disse bidrar til et dårligere skolemiljø. Kunnskapsministeren har også kommet med en sterk oppfordring om at russetiden bør flyttes til etter eksamen. 

Hvem kan svare og hvordan?

Høringen er åpen for alle og du kan gi ditt høringsinnspill ved å svare i dette elektroniske skjemaet.

Høringsfristen er satt til 16. mai 2024.

Del din mening

Høringen er åpen for alle og du kan gi ditt høringsinnspill i eget skjemaet innen 16. mai 2024. 

Gi ditt svar her


Emneord:

Opplæring