Utbygging av Nøtterøy videregående skole

Fire elever går mot et skolebygg
Nøtterøy videregående skole får nytt tilbygg Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Christian Brekke

Publisert:

28.06.2024

Oppdatert:

28.06.2024 kl.16:27

Fylkestinget vedtok i siste møte før sommerferien at Nøtterøy videregående skole skal bygges ut.

Fylkesdirektøren hadde i forkant foreslått et tilbygg på nordsiden av skolen til en kostnad på inntil 34,8 millioner kroner inkludert mva. Dette tilbygget vil erstatte dagens midlertidige undervisningslokaler i en paviljong, som har stått siden 2007.

Fylkestinget 18. juni fulgte med dette opp vedtaket fra fylkestinget i desember 2023, og gjelder et tilbygg i én etasje. Dette erstatter skolens midlertidige undervisningslokaler. Løsningen inneholder to klasserom, et møterom og wc, samt nødvendig ombygging i tilliggende arealer.

Se fylkesordførerens oppsummering i denne videoen. 

En god løsning

I løpet av den politiske prosessen har det vært forespeilet et større omfang på prosjektet, men dette ble dratt noe ned i siste fylkesting. Det har skapt diskusjoner, men fylkesordføreren er trygg på at det blir en god løsning. 

– Vi mener at det som ligger nå naturligvis vil gi en mye bedre løsning enn det som er i dag, og er en OK løsning for skolen. Vi ser frem til at dette blir gjennomført, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Prosjektet er planlagt å være ferdigstilt til skolestart i august 2026. 

Tilbygget vil for Nøtterøy videregående skole bidra til å støtte opp under FNs bærekrafts mål 3 - god helse og livskvalitet, FNs bærekrafts mål 4 - god utdanning, og FNs bærekrafts mål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon.

Høydepunkter fra fylkestinget

Gikk du glipp av fylkestinget i Vestfold fylkeskommune tirsdag 18. juni? I denne videoen oppsummerer fylkesordfører Anne Strømøy hovedsakene. 

Se video