Politisk ledelse

Den politiske ledelsen består av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, sammen med lederne for de fire hovedutvalgene. For perioden 2023-2027 samarbeider Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti.

Fylkesordfører og varafylkesordfører

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Strømøy (H)

Fylkesordfører

anne.stromoy@vestfoldfylke.no

909 66 469

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ellen Eriksen (FrP)

varafylkesordfører og gruppeleder

ellen.eriksen@vestfoldfylke.no

952 24 229

Hovedutvalgsledere

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Jan Birger Løken (H)

Leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur og gruppeleder

jan.birger.loken@vestfoldfylke.no

907 59 549

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Knut Anvik (FrP)

Leder av hovedutvalg for samferdsel

knut.anvik@vestfoldfylke.no

906 43 251

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Bror-Lennart Mentzoni (KrF)

Leder av PSU og gruppeleder

brorlennart.mentzoni@vestfoldfylke.no

915 11 027

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Dag N. Kristoffersen (V)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø og gruppeleder

dag.n.kristoffersen@vestfoldfylke.no

929 87 745

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Lasse Berntzen (H)

Leder av hovedutvalg for utdanning

lasse.berntzen@vestfoldfylke.no

922 09 217

Historisk arkiv

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter.