Utsettelse av dobbeltspor har svært negative konsekvenser

Tog med passasjerer på perrongen
Vy-tog på Tønsberg stasjon Foto: Rolf Marthinsen / Vestfold fylkeksommune

Av:

Harald Haave

Publisert:

03.05.2024

Oppdatert:

13.05.2024 kl.11:21

Et enstemmig fylkesting vedtok tirsdag 30. april en resolusjon som blir sendt til Stortinget og Regjeringen i forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan (NTP).

I uttalelsen heter det at «Fylkestinget i Vestfold beklager at regjeringen i nasjonal transportplan 2025 – 2036 ikke foreslår videre utbygging av Vestfoldbanen, med nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord. Det foreligger klare planer for igangsetting av arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, inkludert nye Torp og Sandefjord stasjoner. Utbygging av dobbeltsporet fra Stokke til Sandefjord var forankret i NTP for perioden 2022 – 2033, med planlagt oppstart i første del av planperioden. Fylkestinget i Vestfold vil anmode om at prosjektet tas inn i NTP 2025 – 2036, slik at det kan gjennomføres i pakt med foreliggende planer.» 

Videre heter det i uttalelsen fra et enstemmig Fylkesting at «en eventuell ytterligere utsettelse av det planlagte dobbeltsporet Stokke – Sandefjord og usikkerhet om den videre Intercity-utbyggingen vil ha meget negative konsekvenser.»

Fylkesordføreren oppsummerer

I denne videoen snakker fylkesordfører Anne Strømøy om fylkestingets vedtak knyttet til Nasjonal transportplan (NTP) og utsettelsen av dobbeltspor gjennom hele Vestfold.

Se hele videoen Fylkestinget på 1-2-3 der fylkesordføreren oppsummerer hovedsakene fra fylkestinget 30. april.

Ventet i flere tiår

Hele Vestfold-samfunnet har i flere tiår ventet på en moderne jernbane. Kommuner, bedrifter og huseiere i Sandefjord og Larvik får ikke den planavklaringen som byggestart representerer, med det resultat at videre areal- og samfunnsutvikling stoppes.

Arealer er båndlagt og planer for byutvikling tilpasset framtidige traseer og stasjoner. Oppheving av båndleggingen vil innebære at omfattende planarbeid vil ha vært forgjeves. Det er derfor nødvendig med et forpliktende vedtak om bygging av dobbeltspor nå. 

Fylkestinget i Vestfold henstiller transport- og kommunikasjonskomiteen om å holde fast ved det mangeårige politiske vedtaket og målet om utbygging av både indre og ytre Intercity på Østlandet. 

Les også: Ikke fornøyd med Nasjonal transportplan

Høydepunkter fra fylkestinget

Gikk du glipp av fylkestinget i Vestfold fylkeskommune tirsdag 30. april? I denne videoen oppsummerer fylkesordfører Anne Strømøy hovedsakene. 

Se video