60 millioner forskuttert til fastlandsforbindelsen

Illustrasjon av fastlandsforbindelse
Fylkestinget med vedtak om 60 millioner til grunnerverv knyttet til ny fastlandsforbindelse.  Illustrasjonen viser en skisse på tenkt løsning på Ramdal, Færder kommune. Foto: Bypakke Tønsberg-regionen

Av:

Harald Haave

Publisert:

06.05.2024

Oppdatert:

06.05.2024 kl.15:08

Fylkestinget vedtok i sitt møte 30. april at Vestfold fylkeskommune forskutterer inntil 60 millioner kroner til grunnerverv (kjøp av eiendom) knyttet til ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Færder og Tønsberg kommuner. Prosjektet skal planlegge og bygge et helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen, inkludert ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. 

Fylkesordføreren oppsummerer

I denne videoen oppsummerer fylkesordfører Anne Strømøy fylkestingets vedtak om forskuttering av inntil 60 millioner kroner til grunnerverv (kjøp av eiendom) knyttet til ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Forbereder stortingsbehandling

Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse og lokale vedtak på finansiering av Bypakka ble fattet i september 2023. Det jobbes nå med å forberede stortingsbehandling av Bypakka og bygging av ny fastlandsforbindelse.

Det er anledning til å bruke midler til planlegging av og grunnerverv i prosjekter som skal finansieres med bompenger før Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen. 

En grunnervervsprosses tar minimum ett år, men normalt nærmere 2-2,5 år for større prosjekter. Forskuttering av midler til grunnerverv innebærer at det kan spares tid, da prosessen med grunnerverv kan starte før finansieringen av Bypakka er endelig behandlet i Stortinget.

En annen fordel med forskuttering er at mange av de berørte grunneierne som har ventet lenge på avklaringer, vil kunne komme videre i prosessen. 

«Det er viktig at grunneierne får en avklaring. Det å leve i en sånn usikkerhet, og ikke minst du blir fratatt muligheten til å flytte eller til å gjøre disponeringer på egen eiendom, det er veldig uheldig. Så vi synes det var nødvendig å forskuttere den bevilgningen på 60 millioner kroner slik at folk slipper å leve i usikkerhet»

- Fylkesordfører Anne Strømøy

Se også: Vedtok forskuttering av grunnerverv til fastlandsforbindelsen (bypakketonsbergregionen.no)

Høydepunkter fra fylkestinget

Gikk du glipp av fylkestinget i Vestfold fylkeskommune tirsdag 30. april? I denne videoen oppsummerer fylkesordfører Anne Strømøy hovedsakene. 

Se video