Mobilitetsdashboard

Mobilitetsdashboard er et verktøy for alle som ønsker data om mobilitet.
Bilde av mobilitetsdashboardet
Foto: Skjermdump av verktøyet

Mobilitetsdashboard er et kraftig verktøy som inneholder data om blant annet trafikk, støy langs veien og informasjon om kollektivtransporten i fylket. Dataene er samlet inn fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Verktøyet er enkelt å bruke og med enkle grep kan man avgrense områder og få innblikk i trafikkmengde, resultater fra støymålinger og kollektivtransportens passasjertall og punktlighetpunktlighet. Verktøyet kan hente inn og sortere informasjon om de ulike kjøretøygruppene, sykkel, bil og tungtrafikk. Det er også mulig å finne informasjon om trafikkulykker som kan sorteres på kommunenivå og ulike kjøretøy og i tidsrommet fra 2020.

Mobilitetsdashboard

 

Passasjertall

Verktøyet gir et innblikk i hvor mange mennesker bruker toget som fremkomstmiddel. Alle fylkets togstasjoner er represntert og her kan du finne informasjon helt i fra 2012.

Rundt omkring i fylket gjøres regelmessige støymålinger. Via et kart kan du lese av hvilke veier hvor det foretas målinger, og zoome inn på en enkelt adresse.  

Verktøyet gir en samlet oversikt på en unik måte til alle aktører som jobber med vei, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og byutvikling.

Verktøyet kan brukes av alle som måtte ha interesse av å følge med på trafikkutviklingen i Vestfold, finne tall og data for hele fylket eller en kommune eller et område. 

Nederst i menyen på venstre side finnes en veiledning til hvordan man kan bruke verktøyet.

Dashbordet er utviklet av analyseenheten i Vestfold fylkeskommune i samarbeide med fagmiljøer i samferdselssektoren. Har du spørsmål til trafikkutvikling ta kontakt med rådgiverne Lene Stenersen eller Maria Broomé-Rustad.

 

Publisert: 11.04.2024 Oppdatert: 21.05.2024 kl.11:08

Maria Broomé-Rustad
Teamleder
Lene Stenersen
Rådgiver