Søk om tilskudd

TT-ordningen (tilrettelagt transport)

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringsordning, ikke kan bruke ordinær kollektivtransport

Les mer om og hvordan du kan søke om TT-kort

Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen tilbyr ulike støtteordninger for å underbygge arbeidet med trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsordningen

Trafikksikkerhetsordningen for Vestfold og Telemark fylkeskommune er opprettet for å gjennomføre tiltak i samarbeid med kommunene. Kommunene kan søke om midler til ikke-fysiske tiltak samt prosjekter på kommunal og fylkeskommunal veg. Søknadene ferdigbehandles i årets siste møte i Hovedutvalg for samferdsel, prosjektene gjennomføres i det påfølgende år.

Retningslinjene for Trafikksikkerhetsordningen ble vedtatt i FTU 1. juni 2021: Retningslinjer Trafikksikkerhetsordningen

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark, FTU, har avsatt totalt kr 400 000,- til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet i 2023.

Økonomisk støtte kan gis til privatpersoner, velforeninger, og andre private organisasjoner som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø. Det kan ytes støtte til gjennomføring på inntil 60 % av tiltakets kostnad, begrenset oppad til kr 50 000 per tiltak.

Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet med en egeninnsats, i form av dugnad eller annet, som tilsvarer 40 % av tiltakets totalkostnad. Egeninnsatsen kan ikke være ikke i form av kommunale midler.

Viktig

  • Før søknad sendes må tiltak som berører offentlig eller privat veg avklares med rette vegmyndighet. Godkjenningen må vedlegges søknaden.
  • Søknaden må godkjennes før tiltaket kan påbegynnes. Merk i tillegg at tiltaket må gjennomføres i løpet av 2023, innen 31. desember. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført i søknadsåret kan midlene kreves tilbakebetalt til fylkeskommunen.
  • Søknadsfrist for 2023 er 31. mars.

Har du spørsmål, kontakt Henriette Auensen.

 

Søk her

 

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 10.04.2024 kl.14:03