Melde feil eller skade

På denne siden finnes mer informasjon om hvordan du skal melde om feil på våre veier, og hvordan du går fram dersom du ønsker å melde om skader på  eiendom eller kjøretøy.

Vestfold fylkeskommune ønsker å bli varslet dersom der har oppstått skader på en av våre veier. 

Du kan melde om feil og mangler på riks- og fylkesveier, tipse veitrafikksentralen om trafikkfarlige situasjoner og få trafikkinformasjon.

Melde om trafikkfarlige forhold

Melde om feil og mangler på fylkesvei

Skade på kjøretøy

Feil på kjøretøy som skyldes mangelende vedlikehold er i hovedsak en sak mellom kjøretøyets eier og forsikringsselskapet. Som fører av kjøretøy på våre veier er du i utgangspunket selv ansvarlig for å kjøre etter forholdene, uansett hvilken stand veiene befinner seg i.

Hvis vi som veieier derimot ikke har overholdt kravene om standarden satt angåande vedlikeholdet er det forsikringsselspkapet som fører saken videre, med eventiuelt en regress mot Vestfold fylkeskommune.

Registrere skade på kjøretøy

Skade på eiendom

Publisert: 04.06.2019 Oppdatert: 11.03.2024 kl.14:40

Hvem eier veien?

Statens vegvesen sitt Vegkart viser offentlig informasjon om Norges veier fra Nasjonal vegdatabank.

Feil på kommunal vei

Har du oppdaget hull eller skader på kommunal vei som bør utbedres, må du ta kontakt med den aktuelle kommunen.