Bygging, bruk og arbeid langs fylkesvei

Illstrasjonsbilde av tomt lang fylkesvei
Foto: Rolf Marthinsen
Her finner du informasjon og søknadsskjema som skal benyttes til å utføre tiltak langs fylkesvei.

På denne siden finnes også informasjon og skjemaer som skal brukes om du skal søke om avkjørsel, bygge eller grave langs en fylkesvei. Du må søke skriftlig -i god tid- før planlagt oppstart. Du må regne med at det kan ta inntil 4 uker, fra vi mottar søknaden, til du får endelig svar. Et nøyaktig utfylt søknadsskjema vil korte ned behandlingstiden.

Husk å legge ved vedleggene til søknaden!