Internasjonalt samarbeid

Fylkeskommunen jobber aktivt med internasjonalt samarbeid. Vi ønsker å gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og private aktører å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter.

Vår oppgave er

Å bidra til at det regionale nivå styrkes og får større påvirkningskraft nasjonalt og internasjonalt.

Å bidra til at samarbeidsrelasjonene med andre regioner i Europa blir flere og utvikles.

Å tilrettelegge for våre samarbeidspartnere slik at de kan ta ut merverdi gjennom samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsgrense.

 

 

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ann Christin Jordbakke
Rådgiver for internasjonalt samarbeid