Hvordan opplever du den nye politiske møtekalenderen?

Vi ønsker å høre dine meninger og erfaringer

Den politisk møtekalenderen på nettsidene til Vestfold fylkeskommune gir innbyggere, politikere og andre samfunnsengasjerte muligheten til å være informert om når og hvor politiske møter finner sted. Dette fremmer åpenhet og transparens i beslutningsprosesser.  har fått ny innpakning. Her finner du kalenderen.

Har du oppdaget feil eller har du andre innspill? Bruk skjemaet nedenfor og fortell oss hva du synes.

Takk for hjelpen med å gjøre nettsidene bedre for alle!   

Del din tilbakemelding her

Jeg har testet møtekalenderen på:
Fungerte kalenderen slik du forventet?

Skjemaet er anonymt

Les mer om hvordan vi jobber med universell utforming på nettsidene.

Publisert: 07.06.2024 Oppdatert: 23.06.2024 kl.22:16