Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) lanseres for 2024

Jente i gul bluse foran blå bakgrunn
Foto: Shapecharge / iStock / Getty Images

Av:

Charlotte Løvaas

Publisert:

05.06.2024

Oppdatert:

05.06.2024 kl.08:15

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften innen 1. juli – en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Hovedutvalg for utdanning vedtok i møtet 4. juni å videreføre tilskuddsordningen BIO (bedriftsintern opplæring) i 2024. Denne våren er rammen 1 500 000 kroner. Ordningen gir mulighet for intern kompetanseheving i bedrifter med behov for omstilling. 

Bidrag til lokalt næringsliv og sysselsetting 

BIO-ordningen hjelper bedrifter med å unngå permitteringer, da bedriftene kan benytte eksisterende arbeidskraft, heller enn å søke ny, ved behov for omstilling. På denne måten bidrar tilskuddsordningen til at flere får beholde jobben sin.

Videre kan BIO-midlene bidra til vekst i bedrifter, og/eller etablering i ny markeder. Dette fører ofte til ekspansjon, og selskapet får mulighet til å skape flere bærekraftige arbeidsplasser. Det er vinn-vinn, for bedriftene og for Vestfold.   

Gode erfaringer

Bedrifter som tidligere har mottatt støtte er alt fra lokale blomsterbutikker og frisører, til større industribedrifter.

De tidligere tilskuddsmottakerne kan dele svært gode erfaringer med ordningen: 

"Dette prosjektet er et strålende eksempel på hva som kan oppnås når offentlige og   private aktører jobber sammen mot et felles mål” (Peder Iversen fra iFokus, 22.05.24).

“Vi er svært takknemlige for hva BIO midlene har tilført vår bedrift” (Carina Musk- Andersen fra Revetal arbeid og kompetanse, 30.05.24).

“Vi anbefaler andre til å undersøke denne muligheten for hjelp til utvikling av sin bedrift og dermed trygge arbeidsplasser" (Fredrik Thorbjørnsen fra Ft. klima, 29.05.24).

Les mer om BIO-ordningen og søk her

Søknadsfristen er 1. juli