Med Vestfold på laget

Strømøy på besøk hos statsråd Kjerkol
Fylkesordfører Anne Strømøy og fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland på besøk hos statsråd Ingvild Kjerkol. Strømøy og Ueland er hhv. nestleder og leder i fylkesordførerkollegiet. Foto: Daniel Drageset, HOD

Av:

Harald Haave

Publisert:

06.03.2024

Oppdatert:

06.03.2024 kl.14:39

Vestfold fylkeskommune er tildelt åtte millioner kroner, som skal bidra til å styrke helse og livskvalitet i befolkningen. Midlene skal tildeles lokale prosjekter i de seks kommunene i fylket. Fylkestinget vil i april tildele midler til lokale prosjekter.

Tirsdag var fylkesordfører Anne Strømøy på besøk hos helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol for å redegjøre for de erfaringer og den kunnskap man har tilegnet seg etter at man fra 2017-2023 gjennomførte prosjektet, «Vestfold på laget». I dette tidsrommet ble fylkeskommunen tilført 35 millioner, som ble videreformidlet til kommunene etter søknad. Alle Vestfoldkommunene har deltatt i «Vestfold på laget» med i alt 12 lokale prosjekter og ett interkommunalt frivillighetsprosjekt. 

"Kampen om midlene"

- Det var særlig to forhold som det var viktig å få poengtert til statsråden. Det første er at det er behov for langsiktighet i finansieringen i denne type prosjekter. Veien fra departementet ut til fylket, kommunen og helt ut til der tjenestene leveres er veldig lang. Mye av utfordringen er selve implementeringen, og vi har eksempler også fra Vestfold på at gjennomarbeidede, faglig solide prosjekter som understøttes av forskning ikke når du til de som trenger det. Det andre er at når «kampen om midlene» tilspisser seg som den vil gjøre fremover, blir det stadig viktigere å prioritere midlene riktig. Derfor er det helt sentralt at effekten av ulike tiltak evalueres og kartlegges. Vi har gode eksempler her i Vestfold på et godt og tett samarbeid med USN som forsker på de tiltakene som settes i gang, sier fylkesordfører Strømøy.

Barn og unge prioriteres

Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027) er en tiårig satsning som skal bidra til å styrke helse og livskvalitet i befolkningen. Barn og unge er prioritert målgruppe. Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunesektorens organisasjon (KS), Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Programmet skal:  

  • Fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse og livskvalitet som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet, samt 
  • Heve kommunenes kompetanse på utvikling, implementering og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak.   
  • Framskaffe kunnskap om virksomme folkehelsetiltak. Alle prosjekter skal evalueres 
  • Være en plattform for å utvikle et kunnskapsbasert samarbeid om folkehelsearbeidet med frivilligheten.  

Alle Vestfoldkommunene har deltatt i «Vestfold på laget» med i alt 12 lokale prosjekter og ett interkommunalt frivillighetsprosjekt. Her er prosjektene som ble tildelt midler sist: Vestfold på laget - Vestfold fylkeskommune

Viktige funn

For å evaluere tiltakene som ble tildelt midler ble det etablert et kompetanseprogram der fylkeskommunen, USN og prosjektkommunene samarbeidet om tilbudet. Evalueringsløftet resulterte i et kursopplegg som har bidratt til at kommunene har kunnet evaluere sine egne prosjekter. Dette er et bidrag i å sikre kunnskapsbaserte, virksomme tiltak – som er et resultatmål for programmet nasjonalt. 

Østlandsforskningen har evaluert hvordan Vestfold og Telemark fylkeskommune har fylt rollen som understøtter i programarbeidet. Et hovedfunn er at denne måten å arbeide på har hatt stor betydning for prosess og resultater i kommunenes prosjekter. 

Stort utenforskap

Under møtet med statsråd Kjerkol tok fylkesordfører Strømøy også opp utfordringen rundt levekårsutfordringer som hoper seg opp på sentrale Østlandet.

-Det er fremdeles slik at man ikke oppfatter at Vestfold er en del av dette, men tvert i møte blir oppfattet som «solskinnskysten». Det er behov for å korrigere dette inntrykket og peke på at Vestfold er det fylket i landet som har størst andel unge i utenforskap, og at dette er en av de mest sentrale utfordringene som vi jobber mye med, sier Strømøy.