Holmestrand-kontrakten signert

Fra venstre: Kjell Harald Kløvstad – Isachsen Anlegg AS Ronny Abelsen – Isachsen Anlegg AS Matthias Krügersson – Holmestrand kommune Grethe Bodholt – Vestfold Fylkeskommune Gunnar Berg Treidene – Vestfold Fylkeskommune Jan Granlund Isachsen Anlegg AS
Fra venstre: Kjell Harald Kløvstad – Isachsen Anlegg ASRonny Abelsen – Isachsen Anlegg ASMatthias Krügersson – Holmestrand kommuneGrethe Bodholt – Vestfold FylkeskommuneGunnar Berg Treidene – Vestfold FylkeskommuneJan Granlund Isachsen Anlegg AS

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

05.07.2024

Oppdatert:

05.07.2024 kl.13:56

Isachsen Anlegg AS leverte det beste tilbudet for bygging av ny fylkesvei gjennom Holmestrand sentrum.

Den nye fylkesveien får betegnelsen fv. 3240 og skal gå fra Skolegate ved Bilet til søndre stasjonsinngang for Holmestrand jernbanestasjon ved Langgaten. Hensikten med veien er å avlaste trafikkmengden i Langgaten, i sentrum av byen. Veien vil også få bredt fortau hele strekningen og vil derfor også bli godt egnet for myke trafikanter.

Det spesielle med denne kontrakten er at det er tre parter som gir hver sin signatur. Prosjektet vil ha to byggherrer, Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune. Den tredje parten av kontrakten, Isachsen Anlegg AS, leverte til slutt det beste tilbudet med en prislapp på litt i underkant av 152 millioner kroner. For denne prisen skal Isachsen Anlegg AS prosjektere, rive og bygge 665 meter ny vei i sentrum av Holmestrand.

To byggherrer

Årsaken til at det er to byggherrer er at det er Holmestrand kommune som eier og vil bytte ut vann og avløpsledningene som ligger i Holmestrandgaten, der den nye veien skal ligge. Resten av prosjektet er det Vestfold fylkeskommune som er ansvarlig for.

– Vi er veldig fornøyde med at Isachsen Anlegg AS leverte det beste tilbudet. I evaluering av tilbudene ble pris, organisering, tilbudt nøkkelpersonell og gjennomføring av oppdraget vurdert. Det var i desember i fjor vi lyste ut tilbudet, og da var det seks tilbydere som meldte sin interesse. De fire best kvalifiserte tilbyderne ble invitert til å være med i videre forhandlinger, sier prosjektleder Grethe Bodholt.

Entreprenøren får det travelt i tiden som kommer. Nå starter prosjekteringsarbeidet, og i løpet av høsten vil Vestfold fylkeskommune ha et åpent informasjonsmøte om hvordan den videre driften vil bli gjennomført.


Emneord:

Samferdsel