Fylkesordfører Anne Strømøy skal representere Østlandsamarbeidet i Scandria Allianse

Anne Stømøy under konferansen til Grønn Jyllandskorridor på Farris Bad i Larvik tidligere i år.
Anne Stømøy under konferansen til Grønn Jyllandskorridor på Farris Bad i Larvik tidligere i år. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

11.03.2024

Oppdatert:

11.03.2024 kl.08:30

Strømøys rolle vil være en viktig stemme for fremme regionen for nasjonale myndigheter i Norge og EU.

Østlandssamarbeidet er et politisk nettverkssamarbeid mellom Østlandets syv fylkeskommuner. Organisasjonen Scandria Allianse skal fremme regionens interesser.

Anne Strømøy ble utpekt til å representere Østlandssamarbeidet på politiske møter i Scandria Alliance og med seg på laget har hun med Annette Lindahl Raakil (Østfold, SP) som er vara. Til å representere Østlandssamarbeidet på politiske møter og styremøter i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) ble Aud Hove (Innlandet, SP) utpekt som representant. 

Alliansen arbeider med temaer som utslippsfrie drivstoff, multimodal transport, digitalisering og grensekryssende infrastruktur. Scandria Alliance er et interregionalt politisk samarbeid mellom byer og regioner i Norge, Sverige, Finland, Italia og Tyskland. Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling, politisk påvirkning og nettverksbygging jobber alliansen for bærekraftig regional utvikling, ved å ta i bruk grønne og smarte transportløsninger. Alliansen jobber med temaer som utslippsfrie drivstoff, multimodal transport, digitalisering og grensekryssende infrastruktur.  

Baltic Sea States Subregional Co-operation

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner (fylker, amt, län, delstater, kommuneregioner) i landene rundt Østersjøen - Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. Organisasjonen har en viktig rolle i å fremme regionenes interesse overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet.