no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Logo og bruk

I Vestfold fylkeskommune har vi hovedlogo og logoer for skoler og tannklinikker. Hovedlogo brukes av fylkeskommunens administrasjon. Den brukes også på stillingsannonser, brevmaler og konvolutter. Skoler, tannklinikker og Karrieresenter Vestfold bruker egen virksomhetslogo i øvrig profilering.